3 of 8Matti ja Vuokko
Kiviniemi-Saarikoski kesäkuu 2005